SCA - Studii si Cercetari de Antropologie

 

Română English

SCA

Studii si Cercetari de Antropologie

 

Etape de evaluare


 

Revista subscrie la principiile şi standardele internationale referitoare la editori, referenţi şi autori stabilite de Committee on Publication Ethics (COPE)

 
Publicarea sau trimiterea spre publicare

 

Nu vor fi luate în consideraţie articolele publicate anterior în alte reviste sau în altă limbă.

Autorul (ii) îşi asumă responsabilitatea că documentul electronic este complet şi corect la momentul trimiterii, după revizuire şi acceptare.

Ordinea în care apar în revistă articolele este determinată de: data intrării în redacţie, necesităţile editoriale şi respectarea recomandărilor de mai sus. Pot surveni priorităţi pentru unele articole de actualitate, solicitate de redacţie sau de interes deosebit.

Nerespectarea recomandărilor de mai sus poate duce la întârzieri în publicarea materialelor.

Autorii îşi asumă răspunderea pentru exprimarea corectă şi calitatea traducerilor.

Manuscrisele trebuie însoțite de un Formular privind drepturile de autor completat și semnat (Formular privind drepturile de autor Download PDF).

 

Circuitul, etapele de evaluare a articolelor trimise în vederea publicării:

 

 1. Manuscrisele vor fi trimise la una dintre următoarele adrese:
 2. Articolele se înregistrează cu un număr de ordine şi cu menţionarea datei la care au fost primite.
 3. Pentru păstrarea anonimatului în etapele de evaluare ulterioare, numele redactorului de specialitate este notat cu un cod.
 4. Dacă redactorul şef, redactorul şef adjunct şi redactorul de specialitate constată că materialul nu îndeplineşte în mod evident condiţiile de publicare articolul va fi respins. Motivele respingerii unui articol în acest stadiu pot fi:
  • nerespectarea instrucţiunilor pentru autori, condiţiilor de redactare;
  • bibliografie improvizată;
  • erori de conţinut ştiinţific;
  • nerespectarea normelor de etică şi bioetică;
  • subiecte care nu prezintă interes pentru profilul revistei.
  Respingerea este comunicată autorilor în termen de 30 de zile (de la repartizare) printr-un mesaj on line din partea editorului de specialitate, cu precizarea motivelor respingerii.
 5. Articolul care îndeplineşte condiţiile generale menţionate la punctul 4 trece la Peer-Review. Cei doi specialişti în domeniu sunt aleşi din Colegiul editorial ştiinţific astfel încât să nu fie din aceeaşi instituţie şi să nu aibă relaţii profesionale cu autorii. Numele specialiştilor care evaluează articolul este cunoscut doar de redactorul sef, redactorul sef adjunct şi editorii de specialitate. Specialiştii vor transmite evaluarea şi observaţiile în termen de 60 de zile redactorului de specialitate. Dacă articolul este refuzat autorul va fi înştiinţat de editorul de specialitate de motivele concrete ale respingerii. Dacă opiniile peer-review-lui diferă în mod semnificativ, este solicitat un al treilea expert.
 6. Articolele acceptate care necesită modificări vor fi trimise autorului de redactorul de specialitate însoţite de comentariile şi observaţiile celor 2 specialişti; autorii trebuie să răspundă în termen de 30 zile.
 7. Manuscrisul, cu modificările efectuate de către autori, este retrimis de redactorul de specialitate celor doi specialişti, care sunt solicitaţi să prezinte în 30 zile noua evaluare şi observaţiile lor. Dacă specialiştii consideră că autorul nu a reuşit să rezolve problemele semnalate, articolul este respins de la publicare. Decizia este comunicată autorului de către redactorul şef.

 

La publicarea articolelor se mai respectă şi următoarele reguli:

 • un autor poate semna un singur articol ca prim autor în acelaşi număr al revistei;
 • prioritatea publicării este în funcţie de gradul de acoperire a secţiunilor revistei;
 • au prioritate articolele cu subiecte de mare actualitate.

 

Durata medie între depunerea și publicarea articolelor nu este mai mare de 8 luni.