SCA - Studii si Cercetari de Antropologie

 

Română English

SCA

Studii si Cercetari de Antropologie

 

Instrucțiuni pentru autori


Download PDF

 

Revista Studii şi Cercetări de Antropologie publică articole redactate în limba română sau în limba engleză, însotite de un rezumat în limba engleză.

 

Titlul, autorii, afilierea

Titlul trebuie să fie elocvent pentru conţinutul manuscrisului, de 10-20 cuvinte, să nu conţină abrevieri, va fi scris în limba română şi în limba engleză.

Specificaţi lista completă a autorilor. Fiecare autor trebuie întregistrat cu prenumele sau numele de botez întreg, urmat de numele de familie. La primul nume (numele botezului, dat la naștere) și la numele de mijloc capitalizați fiecare cuvânt iar la NUMELE DE FAMILIE (NUMELE) scrieți cu majuscule (litere mari).

Afilierea instituţională (Universitatea/Facultatea/Spitalul) şi secţiunea (departamentul, disciplina) va fi menţionată pentru fiecare autor.

Autorii vor specifica autorul desemnat pentru corespondenţă, cu datele de contact (e-mail şi telefon).

Un rând va fi lăsat liber între fiecare secţiune: titlul lucrării, toţi autorii, toate afilierile institutionale, adresa de corespndenţă şi abstract.

 

Rezumatul

Toate articolele originale, tip trecere în revistă, tip prezentare de caz, indiferent de limba în care sunt redactate, vor fi precedate de un rezumat în limba engleză de 250 de cuvinte. Rezumatele în limba engleză vor fi redactate conform normelor internaţionale, după modelul următor:

Obiective. (Se extrag elementele principale ale etapelor studiului şi se expun cat mai concentrat)

Material şi metode. (Clar şi concis)

Rezultate. (Cele relevante, exprimate numeric şi evaluate statistic acolo unde este posibil)

Concluzii. (Cele mai importante, eventual propuneri)

Cuvinte-cheie: Pentru intexare la sfârşitul rezumatului se vor furniza 3 pana la 5 cuvinte-cheie, desparţite de virgula şi finalizate cu punct.

Pentru bio-medical utilizaţi INDEX MEDICUS şi MEDLINE

La rezumat nu se vor folosi aliniate. Se va lasa un spaţiu înainte şi după abstract. Se va lasa un spaţiu înainte şi după cuvintele cheie.

 

Abrevieri

NU sunt acceptate în titlu şi sunt de evitat în rezumat pe cât posibil. În text vor fi menţionate abrevierile intre paranteze în prima apariţie. Sunt permise numai abrevierile standard (vezi manualul AMA pentru abrevieri). Sunt recomandate unităţile de măsură din Sistemul International.

 

Exemplu:

HYPOTHESIS: THE ACT OF TAKING A PAPANICOLAOU SMEAR REDUCES THE PREVALENCE OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS INFECTION: A POTENTIAL IMPACT ON THE RISK OF CERVICAL CANCER

 

Samuel SHAPIRO (1), Henri CARRARA (2), Bruce ALLAN (2), Margaret HOFFMAN (2), Lynn ROSENBERG (3), Judith P. KELLY (3), Diane COOPER (2), Anna-Lise WILLIAMSON (2)

(1) Columbia University, USA;

(2) University of Cape Town, USA;

(3) Boston University, USA

 

Abstract

(text: 250 cuvinte)

 

Key words: Human Papillomavirus (HPV), invasive cancer of the cervix, Papanicolaou (Pap) smears.

 

I. Articole originale

Pentru articolele originale conţinutul trebuie structurat în următoarele secţiuni:

Introducere

Susţine cu informaţii, în baza literaturii de specialitate, subiectul vizat; arată scopul cercetării, ceea ce aduce nou.

Material şi metode

Include date precise, verificabile asupra materialului studiat, structura eşantionului şi criteriile de evaluare.

Rezultate

Prezintă, concis, datele obţinute (inclusiv sub formă de tabel sau figuri). Unde este cazul, rezultatele sunt validate prin prelucrări statistice adecvate. Pentru acesta secţiune, folosiţi timpul trecut. Analiza statistică - trebuie să fie clar specificate testele folosite pentru evaluarea datelor. Când datele sunt prezentate sub forma tabelară, testul statistic trebuie sa fie indicat printr-o nota de subsol pentru fiecare tabel în parte.

Pentru prezentarea datelor statistice se va utiliza stilul APA (http://my.ilstu.edu/~jhkahn/apastats.html).

Discuţii

Interpretarea rezultatelor obţinute, conectându-le cu lucrări din fluxul principal de publicaţii ale altor autori dedicate aceluiaşi subiect.

Concluzii

Subliniază aportul adus de cercetare, de lucrare în progresul cunoştinţelor în domeniu.

Mulţumiri

(Dacă este cazul) include numele unor instituţii, organizaţii sau persoane care au contribuit decisiv în realizarea studiului.

Referințe

 

II. Articole tip trecere în revistă şi actualităţi

Articole tip trecere în revistă (review) şi actualităţi (update) se referă la subiecte de interes, articole, care rezumă stadiul actual al cercetării pe un anumit subiect. Ex: meta analize (Meta-analysis).

Pentru articolele tip trecere în revistă şi actualităţi, conţinutul va avea aceeaşi structură ca şi articolele originale.

 

III. Articole de tip prezentare de caz

Pentru articolele tip prezentare de caz, conţinutul trebuie structurat în următoarele secţiuni:

Introducere

Metodologie

Prezentarea cazului

Concluzii, discuţii

Referințe

 

Se recomandă ca lucrările şi referințele bibliografice să se încadreze în următoarele dimensiuni:

 

I. Articole originale

Dimensiuni aproximative cu tabele, figuri şi referințe, fără rezumat (3000-5000 cuvinte); referințe minim 10, maxim 30 trimiteri bibliografice.

 

II. Articole tip trecere în revistă şi actualităţi

Dimensiuni aproximative cu tabele, figuri şi referințe fără rezumat (3000-6000 cuvinte); Referințe minim 20, maxim 40 trimiteri bibliografice.

 

III. Articole de tip prezentare de caz

Dimensiuni aproximative cu tabele, figuri şi referințe, fără rezumat (2000-3000 cuvinte); Referințe minim 10, maxim 20 trimiteri bibliografice

 

IV. Recenzii (500-600 de cuvinte)

 

Referințe

Pentru întocmirea referințelor bibliografice se va folosi sistemul de citare Harvard(http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm) sau consultați fișierul atașat mai jos).

Orice trimitere bibliografică din text urmează a fi regăsită în referințele finale - și invers.

Referințele se numerotează şi se aliniază conform exemplului de mai jos. Lucrările care au ca autori instituţii vor avea în faţă *** şi vor fi plasate la sfârşit. A se vedea exemplul de mai jos.

 

Baumrind, D., 1966. Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior. Child Development, 37 (4), pp. 887-907.

Baumrind, D., 1967. Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. Genetic Psychology Monographs, 75 (1), pp. 43-88.

Bulgaru, M., 2003. Sociologia culturii. Categoriile şi sferele culturii, în Bulgaru Maria, coord. Sociologie, Vol II. Facultatea de Asistenţă socială şi filosofie, pp. 26−53. Chişinău: Centrul Editorial al Universităţii de Stat din Moldova.

Duyme, M., Dumaret A-C. şi Tomkiewicz, S., 1999. How Can We Boost IQs of "Dull Children"? A Late Adoption Study. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 96, 96, (15), pp. 8790-8794.

*** World Health Organization Division of mental health and prevention of substance abuse, 1998, WHOQOL user manual. Disponibil la: <http://www.who.int/mental_health/evidence/who_qol_user_manual_98.pdf> [Accesat 9 June 2008].

 

Exemple de citare corectă a referințelor la sfârşitul textului:

Articole in reviste online:

Katchamart, W., Trudeau, J., Phumethum, V. and Bombardier, C., 2010. Methotrexate monotherapy versus methotrexate combination therapy with non-biologic disease modifying anti-rheumatic drugs for rheumatoid arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews, [online] 4 (CD008495) Disponibil la: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008495/abstract> [Accesat 6 August 2013].

Monografii, cărţi de autor / editate:

Walsh, F. ed., 2011. Normal Family Processes: Growing Diversity and Complexity, 4th Edition. New York: Guilford Press.

Capitol de carte, tratat:

Olson, D.H., 1996. Clinical assessment & treatment interventions using the Circumplex Model. In: In F. W. Kaslow (Ed.). Handbook of Relational Diagnosis and Dysfunctional Family Patterns. New York: John Wiley and Sons. pp. 59−80.

Autori instituţii, asociaţii, companii, departamente:

Royal College of Nursing, 2007. Administering intravenous therapy to children in the community setting: Guidance for nursing staff. London: RCN.

 

Exemple de citare corectă a referințelor în cadrul textului:

 

Doi autori: (Şoitu şi Hăvârneanu, 2001)

Trei autori: (Ionescu, Popescu şi Gerogescu, 2013)

Patru sau mai multi autori: (Green şi colab., 1995)

Autori instituţii, asociaţii, companii, departamente: (Royal College of Nursing, 2006)

Când se citează o sursă secundară, aceasta trebuie să fie indicată; de exemplu, „conform lui Freud (așa cum se menționează în Rada, 2019”).

 

Figurile, imaginile, tabelele (un maxim de 8 în total)

Figurile, ilustraţiile şi tabelele vor fi cuprinse în cadrul articolului (documentului). În articol se citează figurile, imaginile, tabelele consecutiv, cu cifre arabe, cu titlu aliniat la stânga. Figurile, ilustraţiile vor fi transmise în format JPG (minimum 300 dpi).

Exemplu:

Tabelul 1. Differences in cultural carriers to screening between the Asian and the Caucasian women

Titlul tabelelor şi figurilor se poziţionează deasupra acestora.

Tabelele trebuie să fie în întregime cu chenar.

 

Setări de pagină, format

Articolele se trimit în format Microsoft Word 2000 sau alta versiune mai recenta, Times New Roman font 12.

Margini: 3 cm sus şi stânga, 1,5 cm jos şi dreapta.

Titlul articolului, titlul tabelelor, aliniat stânga, bold, litere mici.

Introducere, Material şi metoda, Rezultate, Prezentarea cazului, Discuţii, Concluzii, Mulţumiri, Referințe, aliniat la stânga, bold, litere mici. Înainte şi după fiecare se lasă un rând liber apoi se începe textul, se scrie figura, tabelul, etc.

Textul care urmează după capitole, subcapitole va incepe la o distanţă de 1,5 cm. Primul rând al fiecărui paragraf va fi indentat (distanţat faţă de marginea din stânga) la 1,5 cm.

Paginile vor fi numerotate în colţul de jos, dreapta.

Nu se vor utiliza note de subsol.

 

Articolele vor fi trimise în limba română sau engleză. Pentru circuitul internaţional, toate articolele vor avea rezumatul în limba engleză. Ortografia trebuie sa fie conformă cu The Oxford English Dictionary.

Articolele în limba română trebuie să fie scrise cu diacritice.

 

Autorii sunt pe deplin responsabili pentru calitatea limbii engleze/române, editarea de text, citate și referințe. Vă recomandăm să apelaţi la un serviciu de traducere profesional.

 

Plagiatul

Articolele trimise spre publicare vor fi verificate pentru depistarea oricărei încălcări a legii copyright-ului, iar editorii vor putea lua măsuri corective împotriva plagiatului, mergând de la solicitarea către autori a rescrierii pasajelor similare până la respingerea manuscrisului. Reciclarea textului este o practică acceptabilă doar în câteva situaţii – de exemplu în secţiunea de metodologie a lucrării, acolo unde există modalităţi limitate de descriere a metodelor folosite. Suficient material original trebuie furnizat în cadrul articolului pentru a justifica publicarea lui, iar publicarea iniţială trebuie mentionată ca referinţă în publicaţiile subsecvente. Deoarece detectarea diseminarii anterioare a materialului nu este întotdeauna posibilă, autorii sunt pe deplin responsabili de originalitatea conţinutului trimis spre publicare. 

Orice material original trimis spre publicare către revista SCA trebuie însotit de un Formular privind drepturile de autor completat şi semnat (Formular privind drepturile de autor Download PDF). Manuscrisele care nu îndeplinesc această cerinţă nu vor fi luate în considerare.

 

 

Trimiterea spre publicare și publicarea 

 

Manuscrise trimise spre publicare trebuie să fie complete și corecte. Autorii sunt responsabili pentru re-verificare de fiecare dată când sunt returnate pentru corecturi. Interesul subiectului, calitatea abordării, noutatea, data primirii poate influența prioritatea publicării în SCA.


Articole publicate anterior în alte reviste sau în altă limbă, nu sunt acceptate pentru publicare în SCA.


Nerespectarea recomandărilor editoriale poate duce la întârzieri în publicare sau la respingere.

 

Furnizați datele de contact (inclusiv adrese de e-mail) a patru potențiali referenţi pentru manuscris. Cel puțin unul dintre potențialii evaluatori trebuie să fie din altă țară decât primul autor al articolului. Referenţii trebuie să fie experți în domeniul lor,capabili să ofere o evaluare obiectivă a manuscrisului. Evaluatorii propuşi nu trebuie sa fi publicat în ultimii doi ani cu oricare dintre autorii manuscrisului. Ei nu ar trebui să fie colaboratori actuali, nici membri ai aceleiași instituții de cercetare. Evaluatorii propuşi vor fi luaţi în considerare alături de potențialii referenţi recomandaţi de Echipa editorială.

 

 

Prenume (nume de botez)

Nume de familie

Afiliere, locul de muncă, adresa poștală

E-mail

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Manuscrisele vor fi trimise la una dintre următoarele adrese:

 

Download PDF