SCA - Studii si Cercetari de Antropologie

 

Română English

SCA

Studii si Cercetari de Antropologie

 

Istoric


Ediţia on-line a revistei Studii şi cercetări de antropologie/Anthropological Research and Studies prelungeşte o tradiţie de jumătate de secol de publicaţii pe teme antropologice realizate sub egida Institutului de Antropologie Francisc Rainer (sub vechea titulatura, Centrul de Cercetări Antropologice), al Academiei Române.

Probleme de Antropologie (PA), prima revistă a Institutului, înfiinţată în 1954, cuprindea trei secţiuni: “Antropologie generală”, ”Paleoantropologie”, “Antropoligie fizică”. În primul număr, un articol introductiv purtând semnătura Directorului Institutului, Profesorul Ştefan Milcu, evoca istoria antropologiei în România, respectiv apariţia şi dezvoltarea cercetării antropologice româneşti pe parcursul veacului XIX până în 1920, apoi de-a lungul unei scurte perioade “contemporane” (1920-1940), rezervând consideraţii detaliate perioadei “actuale”, ce avea în vedere anii ’50. Informaţilor relevante privitoare la prinicipalele centre de cercetare antropologică, din Bucureşti, Cluj şi Iaşi, li se adăugau referinţe despre personalităţi marcante din lumea antropologiei, precum Eugène Pittard sau Viktor Lebzelter, care efectuaseră cercetări asupra unor comunităţi din România.

Până în anul 1963 vor apare şapte volume ale revistei PA. Cu începere din 1964, revistei PA i se substituie două alte reviste: Studii şi cercetări de antropologie şi Annuaire roumain d’anthropologie, cea din urmă rezervată articolelor redactate în limba franceză sau în limba engleză.

Studii şi cercetări de antropologie s-a impus drept principalul periodic de antropologie în limba română. Revista publica articole de paleo-antropologie, antropologie contemporană şi antropologie socio-demografică, precedate de rezumate în limbile franceză sau engleză. Evoluţia antropologiei româneşti se citeşte limpede în paginile revistei, în articole semnate de câteva generaţii de specialişti. Timp de unsprezece ani (1964-1975), SCA a apărut cu o periodicitate de două numere pe an, apoi din 1975 până în 1998, cu un număr unic pe an. Raţiuni financiare au impus întreruperea publicării revistei SCA în anul 1999.

În prezent, mijloacele de comunicare electronice crează premise favorabile pentru reluarea publicării revistei SCA în regim on-line. Colectivul de redacţie îşi propune să sprijine dezvoltarea cercetării antropologice în România prin valorificarea deplină a consecinţelor aderării României la Uniunea Europeană. În acest sens, noua serie a revistei Studii şi cercetări de antropologie este concepută ca publicaţie antropologică cu deschidere internaţională. Ne propunem să găzduim articole redactate în limba română sau în limba engleză, însotite de un rezumat în limba engleză, semnate de specialişti din România sau din Uniunea Europeană, dar fără a limita accesul unor contribuţii provenite din alte regiuni ale lumii.

 

Coperta si cuprinsul  ultimului numar al revistei STUDII ŞI CERCETĂRI DE ANTROPOLOGIE - TOMUL 35/1998